Dijalog Europske Unije s mladima

Centar za karijere mladih Dubrovnik u okviru Dijaloga Europske Unije s mladima proveo je u 2020. godini istraživanje o potrebi za karijernim usmjeravanjem u Dubrovniku kroz online upitnike te fokus grupe, u svrhu ispitivanja mišljenja i potreba učenika u karijernom i profesionalnom usmjeravanju za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja.

Ako se pitate što je to dijalog EU-a s mladima?

Europska unija od 2009. provodi konzultacije u okviru kojih mladi imaju priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati i oblikovati europsku politiku koja ih se izravno tiče. Taj se proces do 2019. godine zvao strukturirani dijalog s mladima, a sada je poznat kao Dijalog Europske unije s mladima. U Hrvatskoj se nastoji približiti mladima pod sloganom „EU pita”. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području.

Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga EU-a s mladima u Hrvatskoj kontinuirano radi na promociji strukturiranog dijaloga i njegovom što većem približavanju mladima ljudima diljem Hrvatske. Kako bi se svake godine što veći broj konzultacija proveo u manjim, lokalnim zajednicama te dijalog tako došao do svake mlade osobe, kontinuirano se radi na edukaciji članova i članica organizacija mladih i za mlade. Cilj je izgraditi mrežu lokalnih koordinatora za provedbu strukturiranog dijaloga te tako zaista dati mogućnost svakoj mladoj osobi da se uključi u procese donošenja odluka o mladima.

Više info na: http://eupita.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*