Projekt „Prilika za EU” mladima omogućuje participaciju u procesu donošenja odluka o europskoj budućnosti

prilika za novu eu

„Prilika za EU” projekt je kojim se mladima omogućuje participacija u procesu donošenja odluka o europskoj budućnosti, zajedno s informiranjem o njihovim pravima i mogućnostima kao građana Europske unije. Cilj projekta je podići vidljivost Konferencije među građanima, a posebno među mladima na području Grada Dubrovnika. Ovom konferencijom su u mogućnosti doprinijeti kreiranju budućnosti Europske unije u onim područjima koja su za njih relevantna!

U sklopu projekta provodimo radionice s dubrovačkim maturantima gdje im se prezentira sama Konferencija i potiče na aktivno sudjelovanje u stvaranju europske budućnosti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*