Konferencija o budućnosti Europe

Konferencija o Budućnosti Europe glavna je tematika projekta „Prilika za EU”. Cilj Konferencije je uključivanje mladih i njihovih mišljenja i želja za stvaranje Europe koja podupire i razvija se za svoje građane. U sklopu projekta Centar za karijere mladih Dubrovnik proveo je niz radionica u dubrovačkim srednjim školama i potaknuli maturante na sudjelovanje u Konferenciji i aktivno građanstvo.

Mnogo je tema koje se obrađuju na Konferenciji za Budućnost Europe, a svaka od njih je od iznimne važnosti:

Klimatske promjene okoliš

Zdravlje

Gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta

EU u svijetu

Vrijednosti i prava, vladina prava i sigurnost

Digitalna transformacija

Europskoj demokracija

Migracija

Obrazovanje, kultura, mladima i sport

Do sada je:

334.009 ljudi sudjelovalo na događanjima

12.184 ideja podijeljeno

4.597 događaja održano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*