Mladi i grad skupa

Mladi i grad skupa

Grad Dubrovnik, u suradnji s udrugom Centar za karijere mladih Dubrovnik, prijavio je projekt pod nazivom „Izrada lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika Mladi i Grad skupa 2019.-2021.“ Projekt je odobrilo i financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 48.500,00 kuna.

Vizija razvoja

Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika temeljni je iskaz društveno-političke vizije razvoja, položaja i potencijala mladih u Dubrovniku. Implicitno, kao pozadina detektiranim mjerama, ovaj temeljni okvir partnerskog djelovanja svih relevantnih dionika komunicira načela, vrijednosti i ciljeve kojima Grad Dubrovnik smjera poboljšati kvalitetu života društvene skupine mladih i gradske politike za mlade. Ovaj dokument sadrži sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za kvalitetan razvoj mladih. Provedba projekta počela je u prosincu 2016. godine. Ulogu voditelja projekta preuzeo je Centar za karijere mladih Dubrovnik koji je izradio plan aktivnosti i raspodijelio posao među ostalim partnerima. Kontaktirane su lokalne udruge mladih i za mlade te im je poslan poziv za uključivanje u projektni tim za izradu Lokalnog programa za mlade. Tijekom provedbe projekta održano je 12 fokus grupa, 6 individualnih intervjua s osobama koje se bave mladima kroz različite sektore, 2 okrugla stola i 2 javne tribine. Fokus grupe provodile su se na sjedećim ciljanim skupinama: srednjoškolci, studenti, mladi poduzetnici, mladi u kulturi te volonteri. U fokus grupama sudjelovale su srednje škole: Gimnazija Dubrovnik, Privatna gimnazija te Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik. Održani su i sastanci s ravnateljima javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika koje su zaista doprinijele kreiranju mjera vezanih za mlade i kulturu. Naposljetku, Lokalni je program izglasan od strane Gradskog vijeća te je stavljen na snagu kako bi se u Dubrovniku politike za mlade i prema mladima ujednačeno i svrsishodno provodile.