| 2022-10-06 | Marina |

OGLAS ZA POSAO: RADNIK/CA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA
Radno mjesto


Mjesto rada: DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja:

  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 4.10.2022.

Natječaj vrijedi do: 12.10.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

 

Posloprimac


Razina obrazovanja:

  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Ostale informacije: KLASA: 102-06/22-03/01


URBROJ: 344-190/3-22-1255

Dubrovnik, 04. listopada 2022. godine

Na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom „Za njihovu dobrobit“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0364, čiji je nositelj Centar za karijere mladih Dubrovnik a partneri Centar za socijalnu skrb Dubrovnik i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Dubrovnik objavljujeJAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

 “UKLJUČIVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA TRŽIŠTE RADA III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0364,

kroz trajni otvoreni poziv

“Zaželi - Program zapošljavanja žena - faza III”


Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Centar za karijere mladih Dubrovnik, Obala Pape Ivana Pavle II 44A, 20000 Dubrovnik, raspisuje Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu “Za njihovu dobrobit“ u okviru “Zaželi- program zapošljavanja žena faza III”.

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Broj radnika koji se traži: 2 radnice

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Područje Dubrovačko-neretvanske županije
Opis poslova:

- dostava namirnica,

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

- održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

- pranje i glačanje rublja,

- ostale usluge u kući i okućnici,

- pomoć u socijalnoj integraciji,

- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženja,

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,

- drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.
 

Predviđena plaća: minimalna plaća sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu


Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- ženski spol

- prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a (provjeru će izvršiti HZZ, Područna služba Dubrovnik)

- najviše završena srednjoškolsko obrazovanje Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive /ranjive skupine u lokalnoj zajednici:

- nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine i to:

žene od 50 godina i više,
osobe s invaliditetom,
žrtve trgovanja ljudima,
žrtve obiteljskog nasilja,
azilantice,
žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.;
liječene ovisnice,
povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
pripadnice romske nacionalne manjine,
beskućnice,
pripadnice ostalih ranjivih skupina, sve s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem 
Za pripadnost ranjivoj skupini s otežanim pristupom rada potrebno je dostaviti sljedeće:

Žena od 50 godina i više

Osobna iskaznica

Osoba s invaliditetom

Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtva trgovanja ljudima

Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtva obiteljskog nasilja

Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantica

Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žena koja je izašla iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječena ovisnica

Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnica s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

Potvrda o otpuštanju

Pripadnica romske nacionalne manjine

Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnica

Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenočište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenočište  ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Dodatna ranjiva skupina

Potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupineUz prijavu na Javni poziv kandidatkinje trebaju priložiti:

- Prijavni obrazac (Obrazac br.1), koji je sastavni dio ovog Natječaja (popunjen svim traženim podatcima)

- preslika osobne iskaznice

- uvjerenje da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od objave Natječaja)

- ispunjena i potpisana Izjava o najviše završenoj školi / postignutom obrazovanju (Obrazac br. 2), koja je sastavni dio ovog Natječaja

- ispunjena i potpisana Izjava podnositeljice o suglasnosti s korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe projekta (Obrazac br. 3), koja je sastavni dio ovog Natječaja
Navedeni obrasci (1. 2, 3) dostupni su na mrežnoj stranici Centra za karijere mladih Dubrovnik,  https://ckmdubrovnik.hr/ , a mogu se preuzeti i u uredu CKM-a, Metohijska 4, 2. kat, Dubrovnik radnim danom 9 – 12 sati.Prijavu je potrebno dostaviti u roku 5 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Centar za karijere mladih Dubrovnik, Metohijska 4, 20000 Dubrovnik, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Prijava na Javni poziv – UKLJUČIVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA TRŽIŠTE RADA III“.

Također je moguće dostaviti prijavu putem e-maila: info@ckmdubrovnik.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete Javnog poziva bit će pozvane na intervju.
 

 

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.


 

Poslodavac


Poslodavac: CENTAR ZA KARIJERE MLADIH DUBROVNIK

Kontakt: pisana zamolba: Centar za karijere mladih Dubrovnik, Metohijska 4, 20000 Dubrovnik

E-mail adresa: info@ckmdubrovnik.hr

 

Poslodavac


Poslodavac: Centar za karijere mladih Dubrovnik


Kontakt:

euLogo.png
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za karijere mladih Dubrovnik!