| 2022-05-10 | Marina |

U sklopu istraživanja o kvaliteti života pripadnika treće životne dobi predstavnici umirovljenika raspravljali o potrebama umirovljenika
U prostorima Centra za karijere mladih Dubrovnik održana je fokus grupa u sklopu projekta ‘Ujedinjene generacije’, a na temu preliminarnih rezultata provedenog anketnog upitnika među umirovljenicima, na kojoj su sudjelovali predstavnici domova za starije, gradski i županijski članovi Hrvatske stranke umirovljenika, korisnici Kluba 65+.

Centar za karijere mladih Dubrovnik u sklopu projekta ‘Ujedinjene Generacije”, a zajedno s profesoricom Katijom Vojvodić sa Sveučilišta u Dubrovniku, provodi stručno istraživanje o kvaliteti života starijih osoba u Gradu Dubrovniku te o potrebama umirovljenika. Cilj istraživanja je steći uvid u utjecajne čimbenike kvalitete života građana grada Dubrovnika starije životne dobi (od 65 do 76 i više godina starosti)  iz kojeg će proizaći smjernice za djelovanje prema budućem lokalnom programu za umirovljenike.

Tema fokus grupe bilo je predstavljanje preliminarnih rezultata te zaključaka koji su proizašli iz anketnog upitnika koji je obuhvatio 211 umirovljenika. Sudionici fokus grupe dali su povratne informacije i svoje uvide na predstavljene rezultate.

Razgovarajući o temama koje je obuhvatio upitnik, a koje se tiču društvenih, zdravstvenih, financijskih potreba, zatim potreba za aktivnošću kao i općenitim zadovoljstvom života adresirane su specifičnosti i neke konkretne potrebe umirovljenika, baš kao i mogućnosti kojima pripadnici treće životne mogu pridonijeti ili već pridonose zajednici.

Istaknuli su kako se nikako ne smije zaboraviti na onaj dio pripadnika treće dobi koji su nemoćni ili nemaju obitelj. Usamljenost kao takva koju prati manjak komunikacije je različitog karaktera, a najčešći uzroci su činjenice da se radi o  udovcima/ udovicama, napuštenosti od strane vlastite djece zbog njihovih obiteljskih i poslovnih obaveza, sputanosti

zbog bolesti i sličnih razloga.

Za neke od adresiranih problema i izazova s kojima se susreću umirovljenici sigurno je potrebna institucionalna podrška, no prije svega je potrebno jasno definirati trenutno stanje čemu će pridonijeti rezultati istraživanja.

Okupljeni su se složili kako je sastanak ove vrste iznimno važan s obzirom na to da su dobro upoznati s potrebama i kvalitetom života osoba treće životne dobi na našem području jer su ili njihovi predstavnici, ili osobe koje aktivno rade s ovom populacijom te kako je strategija za umirovljenika od iznimne važnosti za našu zajednicu.

Istraživanje će obuhvatiti još nekoliko fokus grupa, a po završetku obrade podataka rezultati će biti predstavljeni javnosti te će se izraditi smjernice za smjernice za djelovanje i rad s umirovljenicima na lokalnoj razini.

UJEDINJENE GENERACIJE projekt je kojim se gradi međugeneracijski most između umirovljenika, mladih, volontera i lokalnih udruga, a cilj mu je smanjiti rizik od socijalne isključenosti i poboljšanje svakodnevnog života krajnjih korisnika. Projektom se potiče aktivno uključivanje umirovljenika u društveni život zajednice, osnaživanje i educiranje lokalnih udruga za rad s krajnjim korisnicima te provedbu inovativnih, edukativnih, rekreativnih i zabavnih aktivnosti u ovom području. Krajnji korisnici projekta su umirovljenici, a ciljane skupine lokalne udruge, šira javnost i Grad Dubrovnik.

Projekt traje 24 mjeseca, s ugovorenim iznosom od 1.962.257,96 HRK, od čega je 85% (1.667.919,27 HRK) financirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (294.338,69 HRK).

euLogo.png
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za karijere mladih Dubrovnik!