| 2023-01-20 | Marina |

Prijavi svoju ideju i ostvari podršku i financiranje! 




Prijavi svoju ideju i ostvari podršku i financiranje! 

Klikni link što prije! Rok je 27.1. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe377MvROU-GyLOwh0sjZIbR5NLl9z_iw7S31zvpyidJR4img/viewform

A što sve možeš prijaviti? Evo par ideja!

-sve vrste radionica za mlade (sportske, ekološke, društveno-odgovorne, poduzetničke, radionice zdravlja, radionice pripreme za tržište rada)
-aktivnosti povezane sa STEM-om;
-aktivnosti razvoja mekih vještina;
-aktivnosti vezanje uz volontiranje;
-aktivnosti vezane uz prikupljanje otpada i recikliranje;
-sve vrste edukacija za mlade;
-obilježavanje međunarodnih dana;
-dani otvorenih vrata;
-umjetnički i kulturni sadržaj, izložbe;
-edukativni kvizovi;
-filmske i društvene večeri;
-večeri društvenih igara;
-aktivnosti informiranja mladih;
-aktivnosti smanjivanja diskriminacije i borba protiv ksenofobije među mladima;
-dodjele nagrada/priznanja i slično

A tko se može prijaviti? Bilo tko! Čekamo vaše prijave! 

U slučaju uspješne prijave aktivnosti Centar za karijere mladih Dubrovnik će kontaktirati potencijalne provoditelje kako bi finalizirali proces prijave.

Za sva pitanja na raspolaganju Vam je i predsjednik udruge CKM Dubrovnik Marko Žmirak na broju  099 422 7167, a detalji Javnog poziva su dostupni na službenim stranicama Grada Dubrovnika.