| 2022-07-03 | Marina |

Nova kampanja Centra za karijere mladih Dubrovnik u sklopu projekta Godine su samo broj!
U sklopu projekta Godine su samo broj, projekta Europskih snaga solidarnosti, Centar za karijere mladih Dubrovnik provodi istoimenu kampanju u kojoj ćemo vam predstaviti umirovljenike koji su višak slobodno vremena odlučili iskoristiti na kvalitetan način te na taj način ostati aktivni u zlatnoj dobi. 

 

Inspirirajte se te naučite nešto novo.

 

Cilj projekta „Godine su samo broj“ je provesti aktivnosti kroz koje će mladi učiti od osoba treće životne dobi. Projektom uvodimo socijalne inovacije te želimo pokazati vještine, rad i znanja umirovljenika koje za cilj imaju stvaranje dodane društvene vrijednosti te će se provedbom takvih aktivnosti smanjiti međugeneracijski jaz te socijalna iskuljučenost osoba treće životne dobi.

 

__________________________________________________________________

 

Projekt je financiran iz sredstava Europske unije.