| 2022-12-13 | Marina |

Godine su samo broj - Radionica izrade džema
12. prosinca 2022. u prostorima Kluba65+ Dubrovačkog Crvenog križa u sklopu projekta "Godine su samo broj" održana je radionica izrade džema. 

Radionica izrade đema je započela degustiranje već pripremljenih đemova umirovljenika te su tijekom degustacije educirali mlade kako se džem izrađiva na tradicionalan način bez korištenja đemfiksa i želatine, u pripremi tradicionalnog džema koristi se tekućina dobivena prokuhavanjem koštica citrusa te se ona pomiješa. Nakon informativnog dijela mladi su imali prilku samostalno izraditi đem uz mentoriranjeumirovljenica.

Nakon radionice pripremljeni đem je podijeljen između sudionika.

Ovakvim međugeneracijskim prijenosom znanja na praktičan način mladi mogu steći vještine i znanja za koja moža do sada nisu imali priliku steći te od osba treće životne dobi mogu savjetovati i pomoći u rješavanju životnih problema obzirom na njihovo iskustvo. Također, tijekom ovakvih aktivnosti smanjuje se međugeneracijski jaz te se osobama treće životne dobi pomaže reintegrirati u društvo te im se nudi veći broj mogućnosti prijenosa znanja na novije generacije kao i mogućnost za društveno korisni rad. 

Cilj projekta „Godine su samo broj“ je provesti aktivnosti kroz koje će mladi učiti od osoba treće životne dobi. Projektom uvodimo socijalne inovacije te želimo pokazati vještine, rad i znanja umirovljenika koje za cilj imaju stvaranje dodane društvene vrijednosti te će se provedbom takvih aktivnosti smanjiti međugeneracijski jaz te socijalna iskuljučenost osoba treće životne dobi.

_____________________________________________________________________________________

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku pomoć Europske Unije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze. 🇪🇺