| 2023-01-28 | Marina |

Godine su samo broj - Radionica kompostiranja
27. siječnja 2023. u prostorima Kluba 65+ Dubrovačkog Crevnog križa, u sklopu projekta "Godine su samo broj" održana je kreativna radionica na temu kompostiranja. Sudionici su mogli naučiti sve bitne informacije o kompostiranju, tehnikama kompostiranja te kako kompostirati iako neamte vrt tj. kako pravilo koristiti kompostere za kućanstvo bez straha od širenja neugodnih mirisa. Sudionici su mogli saznati koji se otpatci ne mogu koristit za kompostiranje kao što su kosti, meso i riba te koje su to najčešće zablude o kompostiranju zbog kojih ljudi krivo kompostiraju, jedna od najčešćih je da su sve gliste dobre za kompost što je netočno. Također sudionici su mogli naučiti kako izraditi korisne preparate od otpadaka ili prirodnih sastojaka, kao što su sprej protiv insekata, tekuće gnjojivo, piling za lice i tijelo i osvježavajuća maska za lice. Sudionici su davali svoje primjere kompostiranja i recikliranja namirnica te su međusobno podjelili savjete o vrtlarenju i uzgoju cvijeća, koje se biljke mogu saditi u istom vrtu te koje biljke treba izbjegavati saditi pokraj voća i povrća.

 

Cilj projekta „Godine su samo broj“ je provesti aktivnosti kroz koje će mladi učiti od osoba treće životne dobi. Projektom uvodimo socijalne inovacije te želimo pokazati vještine, rad i znanja umirovljenika koje za cilj imaju stvaranje dodane društvene vrijednosti te će se provedbom takvih aktivnosti smanjiti međugeneracijski jaz te socijalna iskuljučenost osoba treće životne dobi.

 

__________________________________________________________________

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku pomoć Europske Unije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.