| 2022-06-30 | Marina |

Godine su samo broj - Anketni upitnik
Osoba ste treće životne dobi i želite svoja praktična znanja i vještine prenijeti na mlađe generacije te sudjelovati u interaktivnim radionicima i kvalitetno ispuniti svoje slobodno vrijeme?

Ispunit anketni upitnik i pridružite se projektu "Godine su samo broj".

Poveznica za anketni upitnik:

https://docs.google.com/forms/d/1QAkPGj6cN652e4ztsB1ZCzIMs5eHPnTWfjWhY58aU28/edit

Cilj projekta „Godine su samo broj“ je provesti aktivnosti kroz koje će mladi učiti od osoba treće životne dobi. Projektom uvodimo socijalne inovacije te želimo pokazati vještine, rad i znanja umirovljenika koje za cilj imaju stvaranje dodane društvene vrijednosti te će se provedbom takvih aktivnosti smanjiti međugeneracijski jaz te socijalna iskuljučenost osoba treće životne dobi.

_____________________________________________________________________________________

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku pomoć Europske Unije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.