| 2022-06-20 | Marina |

Novi projekt - Godine su samo broj
Na nacionalnoj i lokalnoj razini nema dovoljno aktivnosti koje upozoravaju i smanjuju izoliranosti i marginaliziranost osoban treće životne dobi kroz rad na ekološki održivim praksama s budućim generacijama. Kroz prethodno projektno iskustvo smo pokazali svoju inicijativu i inovativnost i uvidjeli potrebu da unaprijedimo postojeće stanje i osmislimo aktivnosti kroz koje će mladi učiti od osoba treće životne dobi. Projektom uvodimo socijalne inovacije te želimo pokazati vještine, rad i znanja umirovljenika koje za cilj imaju stvaranje dodane društvene vrijednosti. U projektu su ciljevi jasno definirani te će biti realni i mjerljivi. Lokalna zajednica će biti obogaćena kroz projektne rezultate koji će trajno ostati dostupni te će služiti i kao primjeri dobre prakse međugeneracijske solidarnosti i inkluzije, kroz aktivaciju socijalno isključene marginalizirane skupine društva, te kroz podizanje razine svijesti mladih i šire javnosti o izazovima s kojima se umirovljenici susreću kao i o ekološki održivim praksama koje su primjenjive u svakodnevnom životu. Lokalnu zajednicu kao i jedinice lokalne samouprave će se kroz mjerljive i realne rezultate poticati na slične projekte i na gradnju međugeneracijskog mosta i inkluzivnijeg društva, posebice za jednu od najugroženijih društvenih skupina- umirovljenike. Pružanjem pozitivnog primjera želimo pokazati kako ove generacije imaju pozitivan stav jedna prema drugoj. Starost nije bolest već životno razdoblje u kojem želimo sudjelovati kroz naše ideje kako bismo umirovljenicima pružili što kvalitetnije korištenje slobodnog vremena i priliku za obostrano učenje između osoba treće životne dobi i mladih. Zajedničkim radom dolazi do sinergije, izgradnje međugeneracijske solidarnosti te porasta uzajamnog poštovanja.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku pomoć Europske Unije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.