| 2023-12-01 | Marina |

Projekt: Nurturing the world can be a job
Opis projekta: Projekt je dizajniran da podigne kapacitete nevladinih organizacija iz zemalja s područja zapadnog Balkana, da osnaže mlade u pronalasku njihove željene karijere, pogotovo onih s manje mogućnosti, i da promoviraju nevladin sektor kao poslodavca.

Ishod i utjecaj projekta: Osnivanje NSP (national support point) u BiH, Albaniji i Crnoj Gori koji će imati glavnu ulogu u izgradnji kapaciteta nevladinih organizacija i doprinositi izgradnji karijere kod mladih.

Partneri na projektu:

  • Kulturno izobrazevalno društvo PiNA
  • Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities
  • Leadership Development Association Albania
  • Mladiinfo Montenegro
  • Kulturno izobrazevalno društvo PiNA
  • Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities
  • Leadership Development Association Albania
  • Mladiinfo Montenegro