| 2024-01-07 | Marina |

SVI TREBAJU KROV NAD GLAVOM
Beskućništvo je globalni problem koji pogađa milijune ljudi diljem svijeta, uključujući različite dobi, spolove i društvene skupine. Svi trebaju i zaslužuju krov nad glavom, ulica nikome nije dom. 

Na dan 31. prosinca 2020. službena evidencija kaže da imamo 525 beskućnika, i to: 

  • 418 muškaraca i 107 žena. 
  • 497 državljana Republike Hrvatske (398 muškaraca i 99 žena) i 28 stranaca (20 muškaraca i 8 žena). 

Hrvatska mreža za beskućnike (HMB) procjenjuje njihov broj na 2000, od čega je udio žena 25 posto.