| 2024-01-10 | Marina |

BESKUĆNICI IMAJU PRAVO NA SOCIJALNU SKRB
Beskućnici imaju pravo na socijalnu skrb, uključujući pristup osnovnim potrebama poput hrane, smještaja i zdravstvene skrbi. Pravo na socijalnu skrb beskućnika temeljno je ljudsko pravo koje se odnosi na pružanje osnovnih socijalnih usluga i podrške onima koji se suočavaju s beskućništvom. Osiguranje prava na socijalnu skrb beskućnicima ključno je za izgradnju društva koje njeguje jednakost i pravednost.