| 2024-01-23 | Marina |

BESKUĆNICI IMAJU PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE
Suradnja s poslodavcima može pomoći u uklanjanju predrasuda i stvaranju okoline koja je otvorena za zapošljavanje beskućnika. Edukacija poslodavaca o prednostima zapošljavanja beskućnika može doprinijeti promjeni stigmatizacije. Programi podrške za reintegraciju beskućnika u radnu snagu mogu uključivati mentorske programe, individualnu podršku i prilagođene planove razvoja karijere.Pružanje financijske potpore ili poticaja poslodavcima koji zapošljavaju beskućnike može potaknuti njihovu inkluziju na tržištu rada.