| 2024-01-26 | Marina |

BESKUĆNICI IMAJU PRAVO NA PRAVNU POMOĆ
Beskućnici, koji često nemaju financijskih sredstava, trebali bi imati pristup besplatnoj pravnoj pomoći. Ovo uključuje pravne savjete, zastupanje pred sudom i pomoć u pravnom dokumentiranju.Pravna pomoć za beskućnike trebala bi uključivati informiranje o njihovim pravima u skladu s lokalnim zakonima. Edukacija o pravnim pitanjima može povećati svijest i autonomiju beskućnika. Pravna pomoć uključuje i pristup pravosudnom sustavu. Beskućnici trebaju moći podnijeti tužbe, žalbe ili zahtjeve pred sudom kako bi ostvarili svoja prava.