Projekti

Feature Box Image
Projekt je kojim se gradi međugeneracijski most između umirovljenika, mladih, volontera i lokalnih udruga, a cilj mu je smanjiti rizik od socijalne isključenosti i poboljšanje svakodnevnog života krajnjih korisnika.
Feature Box Image
Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika temeljni je iskaz društveno-političke vizije razvoja, položaja i potencijala mladih u Dubrovniku.
Feature Box Image
Projekt AdriAwareness nastao je kao odgovor na nedostatak program koji se tiču društvenog poduzetništva mladih, održivog razvoja i ekologije.

SVI PROJEKTI

Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH) nositelj je projekta ‘Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora’ financiranog sredstvima iz Europskog Socijalnog Fonda. Projekt će trajati u periodu od 36 mjeseci (studeni 2020. – listopad 2023.) te je nastavak uspješnog  osluškivanja potreba mladih i aktivnog sudjelovanja SSMH u pronalasku rješenja za probleme iseljavanja mladih u Hrvatskoj.

U suradnji s brojnim partnerima iz civilnog sektora te znanstvenim zajednicama, projektom Mreža 2050 učvršćuje se suradnja kako bi se kroz uspostavljanje dijaloga s javnom upravom postigao glavni cilj kreiranja smjernica za razvoj javnih politika temeljenih na znanstvenim dokazima.

Centar za karijere mladih (CKM) Dubrovnik je jedan od ukupno 11 projektnih partnera iz civilnog sektora. SSMH će u suradnji s projektnim partnerima ponuditi odgovore na izazove negativnih demografskih trendova u RH te će se provesti 3 istraživanja na teme iseljavanja mladih iz Hrvatske, migracije i nacionalne sigurnosti te demografskog potencijala hrvatskog iseljeništva.

Ukupna vrijednost projekta je 3.588.369,89 HRK.


Centar za karijere mladih Dubrovnik s ponosom najavljuje početak projekta „Mladi za društvo“ financiranog iz fonda Europskih Snaga Solidarnosti, koji će trajati u periodu od šest mjeseci, točnije od 18.2.2021. do 17.8.2021. Riječ je o projektu kojem je cilj promovirati programe za razvoj međugeneracijske solidarnosti na kreativan način. Ovim projektom želimo potaknuti kreativno izražavanje mladih i umirovljenika kroz radionice crtanja, radionice izrade unikatnog nakita, a uz to provesti edukacije o projektima solidarnosti i istraživanja o utjecaju izolacije uzrokovane pandemijom COVID-19 na zdravlje i opće stanje umirovljenika. Nastojimo kroz ove radionice senzibilizirati i osvijestiti mlade da su starije osobe važan dio naše zajednice i da se od njih može mnogo učiti. Ovim projektom Centar za karijere mladih Dubrovnik također nastoji popularizirati projekte solidarnosti te motivirati mlade da dobrovoljno ulažu svoje slobodno vrijeme, znanja i vještine za dobrobit drugih, u ovom slučaju, za dobrobit umirovljenika.

*Europske snage solidarnosti okupljaju mlade kako bi izgradile uključivije društvo koje podupire ranjive osobe i odgovara na društvene promjene. Iskustvo sudjelovanja u snagama solidarnosti nadahnjuje i osnažuje mlade koji žele pomoći, učiti i razvijati se. Snage solidarnosti jedinstvena su ulazna točka za takve aktivnosti solidarnosti u cijeloj Uniji. Aktivnostima Europskih snaga solidarnosti podupiru se ciljevi Strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. u kojoj se mlade potiče da postanu aktivni građani, nositelji solidarnosti i pozitivnih promjena u zajednicama u cijeloj Europi koji se vode vrijednostima EU-a i europskim identitetom. Cilj je Europskih snaga solidarnosti promicati solidarnost kao vrijednost, prvenstveno putem volontiranja, i povećati sudjelovanje mladih i organizacija u pristupačnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kako bi se pridonijelo jačanju kohezije, solidarnosti, demokracije i građanstva u Europi. Time se istodobno odgovara na društvene izazove te se jačaju zajednice, uz poseban naglasak na promicanje socijalne uključenosti. Na taj se način pridonosi i europskoj suradnji relevantnoj za mlade.


CKM Dubrovnik je kroz projekt EuroLab pilotirao i započeo s provedbom svojeg redovitog programa projektnog inkubatora koji se temelji na povezivanju organizacija koje nemaju vlastite kapacitete za pisanje i provedbu projekata s mladima koji se u ovom području žele usavršavati. Organizacije iznose svoje prijedloge i ideje te ih u suradnji s članovima CKM-a i mladima pretvaraju u projektne prijave. CKM je kroz ovaj projekt proveo 4 radionice s mladima o projektnom menadžmentu, dok je s druge strane mapirao dio manje razvijenih organizacija, nudeći im na raspolaganje svoje resurse. Program se održao već 5. godinu za redom te je omogućio razvoj i napredovanje brojnim mladima i organizacijama civilnog društva. Inkubator je prepoznat kao hvalevrijedan program koji s jedne strane omogućuje podkapacitiranim organizacijama da razviju svoje programe i aktivnosti kroz projekte, a s druge strane omogućuje stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija mladima. 

Centar za karijere mladih Dubrovnik je kroz projekt Orlando i njegove vještine započeo s pripremom programskih radionica na temu mekih vještina koje su vjerno prikazivale Orlandove vještine. Na samom početku projekta prikupljene su detaljne informacije o Orlandu i njegovim pohodima, te je izrađena multimedijalna prezentacija za svaku od obrađenih vještina. Nakon pripremljenih prezentacija i radionica, u suradnji s ravnateljima srednjih škola; Umjetničke škole Luke Sorkočevića, Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, te Turističke i ugositeljske škole Dubrovnik, CKM je prikupio sudionike koji su sudjelovali na radionicama. CKM je kroz ovaj projekt proveo 10 radionica koje su uključivale vještine vođenja i upravljanja, komunikacijske vještine, prezentacijske vještine i organizacijske vještine. U drugom dijelu projekta, u suradnji s partnerom projekta, Pixel Designom, provela se inovativna projekcija Orlanda na suvremen način putem 3D mapping tehnologije. Projekcija je prikazana u listopadu 2019. godine. Cjeloukupni projekt je uspješno odrađen u suradnji s partnerom koji je proveo projekciju, gradom Dubrovnikom, Dubrovačkom Biskupijom te tri dubrovačke srednje škole.

Centar za karijere mladih ponosan je član u Centru za mlade u javnom civilnom partnerstvu između udruga i grada Dubrovnika definiranog Ugovorom o poslovno – tehničkoj suradnji.

Centar za mlade Dubrovnik prostor je u Luci Gruž, osmišljen za korisno provođenje slobodnog vremena, različite radionice, seminare, savjetovanja i zabavne sadržaje. Centar za mlade Dubrovnik partner je Gradu Dubrovniku u oživotvrenju lokalnih i nacionalnih politika za mlade, posebno Lokalnog programa za mlade Mladi i Grad skupa 2019 – 2020. godine. Namjera je imati organsku strukturu koja bi odgajala samoodgovornost, kreativnost, timski rad i društveni napredak, te kreirala mogućnosti za samoinicijativnost mladih koji bi kroz naredne godine poboljšali rad Centra. Želja svih u Centru je stvoriti jedinstveno mjesto za mlade za kreativni i društveni razvoj.